CUNG CẤP

Lợi ích

EnOp giúp các đối tác :

  • Giải quyết các vấn đề kĩ thuật đa dạng (tương tác giữa các vần đề điện, điện từ, nhiệt, rung trong thiết kế của máy điện công nghiệp) ;
  • ()

Chuyên môn

Các lĩnh vực chuyên môn của EnOp gồm kỹ thuật điện (cơ điện, điện tử & điều khiển), nhiệt, rung, kết cấu cơ khí. EnOp cũng có chuyên môn kỹ thuật trong toán học ứng dụng, mô hình hóa và tối ưu hóa các hệ thống phức tạp.

Bởi vậy EnOp hoạt động trong :

  • thiết kế tối ưu hóa máy điện công nghiệp & điều khiển ;
  • ()

Ngành & Lĩnh vực

Các hoạt động của EnOp tập trung vào các lĩnh vực công nghiệp, năng lượng và giao thông vận tải. EnOp hoạt động với mong muốn:

  • giảm thiểu tác động môi trường của máy điện (ví dụ : giảm tổn thất, tiếng ồn, tăng hiệu suất, độ bền, tái sử dụng) ;
  • ()

Đào tạo

EnOp tiến hành đào tạo kỹ thuật cho các kỹ sư theo nhu cầu của khách hàng, trực tiếp tại cơ sở của khách hàng về :

  • thiết kế tối ưu hóa máy điện công nghiệp & điều khiển tối ưu động cơ.
  • ()