Đào tạo

EnOp tiến hành đào tạo kỹ thuật cho các kỹ sư theo nhu cầu của khách hàng, trực tiếp tại cơ sở của khách hàng về :

  • thiết kế tối ưu hóa máy điện công nghiệp & điều khiển tối ưu động cơ.
  • thiết kế tối ưu hóa hệ thống truyền động điện ôtô điện.
  • chương trình thử nghiệm máy điện và xử lý số liệu thực nghiệm.
  • sử dụng công cụ & phần mềm tính toán thiết kế kĩ thuật công nghiệp & ôtô
  • quản lý dự án công nghiệp.
  • chuyển giao công nghệ ôtô điện, năng lượng mới.