Ngành & Lĩnh vực

Các hoạt động của EnOp tập trung vào các lĩnh vực công nghiệp, năng lượng và giao thông vận tải. EnOp hoạt động với mong muốn :

  • giảm thiểu tác động môi trường của máy điện (ví dụ : giảm tổn thất, tiếng ồn, tăng hiệu suất, độ bền, tái sử dụng) ;
  • giảm chi phí sản xuất máy điện (ví dụ : giảm khối lượng, thay thế vật liệu, tối ưu hóa điều khiển để vẫn giữ nguyên hiệu suất và đặc tính kĩ thuật) ;
  • nghiên cứu & phát triển phương tiện giao thông ít ô nhiễm môi trường (xe điện, lai điện) ;
  • nghiên cứu & phát triển năng lượng tái tạo (gió, mặt trời) ;
  • nghiên cứu & phát triển phương tiện lưu trữ năng lượng (pin sạc) ;
  • giải mã công nghệ sản phẩm công nghiệp, giao thông, năng lượng mới.

Một cách tổng quát hơn, EnOp sẵn sàng đưa chuyên môn đa ngành, sự sáng tạo và nhiệt tình vào tất cả các dự án với giá trịtầm nhìn của mình.