Lợi ích

EnOp giúp các đối tác :

  • Giải quyết các vấn đề kĩ thuật đa dạng (tương tác giữa các vần đề điện, điện từ, nhiệt, rung trong thiết kế của máy điện công nghiệp) ;
  • Cải thiệt năng suất của các công cụ và quy trình thiết kế (sáng tạo và thích hợp mô hình mới, thiết kế giao diện tùy chỉnh) ;
  • Nâng cao sự hiểu biết về hệ thống của bạn (thực hiện mô phỏng, xử lý dữ liệu thử nghiệm, so sánh với kết quả mô phỏng) ;
  • Tối ưu hóa từng phần, toàn bộ hệ thống hoặc quá trình (giảm giá thành, bài toán kinh tế/ kỹ thuật đa mục tiêu, hệ thống truyền động điện gồm pin, động cơ, ĐTCS và điều khiển động cơ, hộp số,) ;
  • Phát triển các mô hình hệ thống mới khác với mô hình truyền thống;
  • Giải mã công nghệ các sản phẩm công nghiệp có khả năng ứng dụng ở Việt Nam ;
  • Chuyển giao công nghệ mới (ôtô điện, pin, năng lượng mới).