Tầm nhìn

EnOp đề xuất một mô hình mới về công ty tư vấn thiết kế kỹ thuật công nghiệp có chức năng :

  • Gia công thiết kế, tính toán, nghiên cứu ứng dụng, vượt qua sự đối lập giữa ngành công nghiệp và học thuật, thực hành và lý thuyết, ngắn và dài hạn, thử nghiệm và mô phỏng ;
  • Chuyển giao kiến thức và phát triển các ý tưởng, dựa trên một nền văn hóa mạnh mẽ của sự đổi mới ;
  • Tiếp cận mở, logic hợp lý đa chiều quốc gia và quốc tế, toàn diện và liên ngành kỹ thuật.

EnOp tập trung nghiên cứu phát triển phương pháp thiết kế mới, giải mã công nghệ, ứng dụng tối ưu hóa mô phỏng ngay từ quá trình thiết kết các sản phẩm công nghiệp, hệ thống truyền động ôtô điện & lai điện, năng lượng mới.