Lịch sử

EnOp tập hợp các kĩ sư làm việc ở Châu Âu có nhiều năm kinh nghiệm về thiết kế, phát triển ôtô điện & lai điện, về lĩnh vực nghiên cứu mô phỏng, ứng dụng tối ưu hóa trong thiết kế thiết bị điện & điều khiển, hệ thống truyền động điện, và năng lượng mới.

EnOp được viết tắt bởi hai từ Engineering & Optimization có nghĩa là ứng dụng tối ưu hóa trong thiết kế kĩ thuật công nghiệp.

EnOp có cách tiếp cận toàn diện trong lĩnh vựa thiết kế công nghiệp, vừa thực tế và vừa sáng tạo. EnOp có khả năng đề xuất các hoạt động thử nghiệm cũng như mô phỏng là điều cần thiết cho cả quá trình nghiên cứu & phát triển sản phẩm.